Bé Ký trong những năm đầu…

Bé Ký trong những năm đầu…

In the early year, artist Beky (1959) was photographed by Manh Dan when she was sketching her new black and white painting while her daughter looking on.

Thuở bắt đầu, họa sĩ Beky (1959) đã được Mạnh Đan chụp ảnh khi cô đang phác thảo bức tranh đen trắng mới của mình trong khi con gái của cô đang chăm chú nhìn tác phẩm mẹ vẽ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *