A Video clip of Beky's & Ho Thanh Duc's Studio

A Video clip of Beky’s & Ho Thanh Duc’s Studio

A Video clip of Beky’s & Ho Thanh Duc’s Studio

Nguoi Viet News located in Westminster, California interviewed the artist couple, Beky and Ho Thanh Duc, at their residence in Midway City, CA.
https://youtu.be/aE7hvv0MUmA

Báo Người Việt ở Westminster, California phỏng vấn vợ chồng họa sĩ, Beky và Hồ Thanh Đức, tại tư gia của họ ở Midway City, CA.
https://youtu.be/aE7hvv0MUmA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *