Vietnam's Culture and Art in the eyes of Japan

Vietnam’s Culture and Art in the eyes of Japan

Vietnam’s Culture and Art in the eyes of Japan

In the late ‘50s and early ‘60s, besides the War – 2 Vietnamese characters stood out in Japan when Vietnam mentioned: Artist Be Ky and composer – Trinh Cong Son.

Mr. Trinh Cong Son had been known in Japan for his beautiful melodic sad songs. Composer – Trinh Cong Son specifically requested Nippon Columbia to choose Khanh Ly as the performer for the songs – Diem Xua and Ca Dao Me.  In 1970, Nippon Columbia of Japan invited Khanh Ly to Japan to attend Osaka Fair and also to record the songs in both languages – Vietnamese and Japanese.

In Japan, Ms. Be Ky was known for her god-given drawing and sketching talent. The Japanese newspaper – the Yomiuri Shimbun devoted a page to talking about her family, her first daughter with her husband – ‘Collage’ artist, Ho Thanh Duc, published in 1966.

[Cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60, ngoài Chiến tranh – 2 nhân vật người Việt nổi bật ở Nhật khi Việt Nam được đề cặp tới – Nghệ sĩ Bé Ký và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ông Trịnh Công Sơn từng được biết đến ở Nhật Bản với những bản nhạc buồn có giai điệu đẹp. Nhà soạn nhạc – Trịnh Công Sơn đã yêu cầu Nippon Columbia đặc biệt chọn Khánh Ly là người thể hiện hai ca khúc – Diễm Xưa và Ca Dao Mẹ. Năm 1970, công ty Nippon Columbia mời Khánh Ly sang Nhật Bản tham dự Hội chợ Osaka và thu âm hai ca khúc này cho cả hai thứ tiếng Việt và Nhật.

Ở Nhật Bản, cô Bé Ký được biết đến với tài năng vẽ và ký họa trời cho. Tờ báo Nhật Bản – Yomiuri Shimbun dành hẳn một trang để nói về gia đình, cô con gái đầu lòng với chồng – nghệ sĩ ‘collage’, Hồ Thành Đức, báo xuất bản năm 1966.

Yomiuri Shimbun newspaper

 

 

Composer Trinh Cong Son and artist Be Ky published in a major Japanese magazine

[/ux_text]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *