Mẹ và con [Reproduction]

4.400.400 

 

 

[Mẹ ôm con] 18″X24″ In lụa trên giấy bồi  ($100 USD)