Kéo Trâu

4.400.400 

 [Ra đồng kéo trâu] – gía bao cả khung và tranh in ($200 USD)