Cặp tình nhân [Original]

[Lovers] by Collage artist – Ho Thanh Duc