Bán bún dạo [Reproduction]

2.200.200 

[
[Bán bún dạo] – in lụa trên giấy bồi – (gía không bao khung)