Category Archives: Chưa phân loại

Chuyên gia nghệ thuật dân gian Việt Nam, Huỳnh Hữu Ủy – về tranh của Bé Ký.

Chuyên gia nghệ thuật dân gian Việt Nam, Huỳnh Hữu Ủy – về tranh của Bé Ký. Những bức tranh của Bé Ký là minh chứng sống động cho việc trong suốt sự nghiệp dài hơn bốn mươi năm của mình, ngay từ đầu bà đã một tay tạo dựng một phong cách của riêng […]