Bé Ký và Hồ Thành Đức, mối tình hai người cầm cọ (Trần Yên Hòa )

ANAHEIM, California (NV) – Tất cả đề tài Bé Ký vẽ, đều gần gũi với quê hương Việt Nam. Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với Hồ Thành Đức, họ nên duyên vợ chồng. Tranh của họa sĩ Bé Ký và Hồ Thành Đức. (Hình: Gia đình cung cấp) Tại Sài Gòn, một buổi chiều năm […]

Bức Tranh Của Hồ Thành Đức Giá 75,000 Đô Đang Trưng Bày. (Việt Báo VHNT)

Bức Tranh Của Hồ Thành Đức Giá 75,000 Đô Đang Trưng Bày. (Việt Báo VHNT)     Westminster (VB) [10/17/2005]. – Lần đầu tiên mở cuộc triển lãm đơn độc tại Hoa Kỳ, họa sĩ gốc Quảng Nam 65 tuổi Hồ Thành Đức đã cho giới yêu nghệ thuật Quận Cam xem 2 bức họa […]

Thăm họa thất của vợ chồng họa sĩ Hồ Thành Đức & Bé Ký ở Little Saigon

Thăm họa thất của vợ chồng họa sĩ Hồ Thành Đức & Bé Ký ở Little Saigon Căn mobilehome của gia đình Hồ Thành Đức-Bé Ký, mặc dù cùng kích cỡ, nhưng dường như nhỏ, chật hơn hẳn những căn khác. Tôi có nhận xét này, ngay khi bước vào bên trong, đi ra ngoài […]

Vietnam’s Culture and Art in the eyes of Japan

Vietnam’s Culture and Art in the eyes of Japan In the late ‘50s and early ‘60s, besides the War – 2 Vietnamese characters stood out in Japan when Vietnam mentioned: Artist Be Ky and composer – Trinh Cong Son. Mr. Trinh Cong Son had been known in Japan for his beautiful melodic sad songs. Composer […]

Bé Ký trong những năm đầu…

Bé Ký trong những năm đầu… In the early year, artist Beky (1959) was photographed by Manh Dan when she was sketching her new black and white painting while her daughter looking on. Thuở bắt đầu, họa sĩ Beky (1959) đã được Mạnh Đan chụp ảnh khi cô đang phác thảo bức tranh đen trắng […]

Sonni Efron of LA Times on Beky & Ho Thanh Duc

Sonni Efron of LA Times on Beky & Ho Thanh Duc [Black ink slashes white silk, and a lost world emerges. A water buffalo dips one curved horn into a rice paddy. An ancient woman clutches a bowl. A mother comforts her child, touching her cheek to his smaller one in a gesture of infinite […]